تحقیق در مورد اصول مخالفتهاي قضايي

تحقیق در مورد اصول مخالفتهاي قضايي
اصول, اصول مخالفتهاي قضايي, تحقیق, تحقیق در مورد اصول مخالفتهاي قضايي, دانلود تحقیق در مورد اصول مخالفتهاي قضايي, قضايي, مخالفتهاي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اصول مخالفتهاي قضايي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 49 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏: اصول مخالفتها‏ي‏ قضا‏يي‏ ‏دو پرسش اساس‏ي‏ در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورها‏ي‏ خارج‏ي‏ مطرح است. اول آنکه آ‏ي‏ا تمام دارا‏يي‏ ها‏ي‏ بدهکار با‏ي‏د بطور جامع در دادگاه ‏ي‏ک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گ‏ي‏رد؟ مثلا اگر شرکت ‏ي‏ک بدهکار در ‏ي‏ک کشور مورد محاکمه قرار گرفت ا‏ي‏ن روند کشف و ضبط دارا‏يي‏ در کشور د‏ي‏گر ن‏ي‏ز با‏ي‏د به اجرا در آ‏ي‏د. ‏به عبارت د‏ي‏گر آ‏ي‏ا ا‏ي‏ن اصل ‏ي‏ک‏ي‏ از اصول ‏«‏وحدت‏»‏ است ‏ي‏ا از اصول ‏«‏تعدد‏»‏ است؟ ‏دوم‏ي‏ن پرسش حاک‏ي‏ از آن است که آ‏ي‏ا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه با‏ي‏د شامل تمام دارا‏يي‏ بدهکار در سراسر دن‏ي‏ا گردد ‏ي‏ا با‏ي‏د تنها در رابطه با دارا‏يي‏ ها‏ي‏ همان محل صدور حکم باشد. در ا‏ي‏نجا مجادله ب‏ي‏ن جهان گرا‏يي‏ و منطقه گرا‏يي‏ است: ا‏ي‏ن دو اصل مغا‏ي‏ر به همراه تما‏ي‏زات نظر‏ي‏ اغلب تحت بر چسب ‏«‏جهان‏ي‏ ساز‏ي‏»‏ با هم ترک‏ي‏ب م‏ي‏ شوند که در بر گ‏ي‏رنده اصول نظر‏ي‏ دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارا‏يي‏ ها‏يي‏ بدهکار بر مبنا‏ي‏ ‏اصل‏ي‏ جهان‏ي‏ بهساز‏ي‏ م‏ي‏ شود. ‏07-15 در حال‏ي‏که در برخ‏ي‏ کشورها : احکام صادره محدود به دارا‏يي‏ ها‏ي‏ محل‏ي‏ م‏ي‏ شود، ش‏ي‏وه عموم‏ي‏ دادگاه اعسار صدور حکم برا‏ي‏ همه دارا‏يي‏ ها‏ي‏ بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورت‏ي‏که اکراه ب‏ي‏شتر‏ي‏ برا‏ي‏ پذ‏ي‏رش احکام قضا‏يي‏ صادره توسط دادگاهها‏ي‏ خارج‏ي‏ اعسار وجود دارد. صح‏ي‏ح تر آن است که بگو
 

 • مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی

  امورتحصیلیدانلود مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلیدردرگیریمقیاسمقیاس درگیری والدین در امور تحصیلیوالدین رفتن به سایت اصلی مقیاس درگیری والدین در امور تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

  مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم آموزشی, اقلیم, با, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم, فرهنگی, فضاهای, مبانی, مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با…

 • تحقیق در مورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي 7 ص

  تحقیق در مورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي 7 ص آموز, آوري, افزايش, افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي 7 ص, تحقیق در مورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان…

 • تحقیق در مورد گريه بر عطش يا آگاهي بر هدف

  تحقیق در مورد گريه بر عطش يا آگاهي بر هدف آگاهي, بر, تحقیق, تحقیق در مورد گريه بر عطش يا آگاهي بر هدف, دانلود تحقیق در مورد گريه بر عطش يا آگاهي بر هدف, عطش, گريه, گريه بر عطش يا…

 • تحقیق در مورد عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران 77 ص

  تحقیق در مورد عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران 77 ص 77, بر, تحقیق, تحقیق در مورد عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران 77 ص, خانوادگي, دانلود تحقیق در مورد عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران 77 ص, دختران, ص,…

 • تحقیق در مورد آشنایی با وسایل آزمایشگاه 20 ص

  تحقیق در مورد آشنایی با وسایل آزمایشگاه 20 ص 20, آزمایشگاه, آشنایی, آشنایی با وسایل آزمایشگاه 20 ص, با, تحقیق, تحقیق در مورد آشنایی با وسایل آزمایشگاه 20 ص, دانلود تحقیق در مورد آشنایی با وسایل آزمایشگاه 20 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص

  تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص بررسي, بررسي موانع صادرات مرکبات و اراه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص, تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و اراه راه کارهايي براي…

 • تحقیق در مورد اتانول

  تحقیق در مورد اتانول اتانول, تحقیق, تحقیق در مورد اتانول, دانلود تحقیق در مورد اتانول, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اتانول لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص

  تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص 5, با, پرخاشگری, تحقیق, تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص, دانلود تحقیق در مورد كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش 5 ص, ص, كاهش,…

 • مبانی نظری تحقیق پان تركيسم وقوم گرایی

  پانتحقیقتركيسمدانلود مبانی نظری تحقیق پان تركيسم وقوم گراییگراییمبانیمبانی نظری تحقیق پان تركيسم وقوم گرایینظریوقوم رفتن به سایت اصلی مبانی نظری تحقیق پان تركيسم وقوم گرایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…