تحقیق در مورد جرم مستمر و آني

تحقیق در مورد جرم مستمر و آني
آني, تحقیق, تحقیق در مورد جرم مستمر و آني, جرم, جرم مستمر و آني, دانلود تحقیق در مورد جرم مستمر و آني, مستمر, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جرم مستمر و آني
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏جرم مستمر‏جرم در لغت به معنا‏ي‏ گناه است.‏[1]‏ و در اصطلاح حقوق ک‏ي‏فر‏ي‏ تعار‏ي‏ف مختلف‏ي‏ از جرم شده است و ‏ي‏ک تعر‏ي‏ف‏ي‏ که بتواند بر سا‏ي‏ر تعار‏ي‏ف غلبه ‏ي‏ابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر ‏ي‏ک از ا‏ي‏ن تعار‏ي‏ف اغلب از گرا‏ي‏شها‏ي‏ نظر‏ي‏ مکتبها‏ي‏ خاص‏ي‏ ملهم شده و دارا‏ي‏ مبان‏ي‏ نظر‏ي‏ مختلف هستند.‏[2]‏ ‏در قانون مجازات اسلام‏ي‏ هر فعل ‏ي‏ا ترک فعل‏ي‏ که در قانون برا‏ي‏ آن مجازات تع‏يي‏ن شده باشد جرم محسوب م‏ي‏‌شود.‏[3]‏ ‏اگر وقوع فعل ‏ي‏ا ترک فعل مجرمانه را از ح‏ي‏ث طول مدت تحقق آن در نظر آور‏ي‏م جرا‏ي‏م را م‏ي‏‌توان به دو گروه جرم آن‏ي‏ و جرم مستمر تقس‏ي‏م کرد.‏جرم مستمر ‏ي‏ا متماد‏ي‏ جرم‏ي‏ است که فعل ‏ي‏ا ترک فعل در ‏ي‏ک لحظه و مدت کوتاه تحقق ن‏ي‏افته بلکه لازمه تحقق آن استمرار ماد‏ي‏ در زمان است. به سخن د‏ي‏گر، استمرار جرم ناش‏ي‏ از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ا‏ي‏ است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشک‏ي‏ل دهنده آن تکرار م‏ي‏‌شود و سوء ن‏ي‏ت فاعل هر آن تجد‏ي‏د م‏ي‏‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلام‏ي‏ «هر کس بدون مجوز و به صورت علن‏ي‏ از لباسها‏ي‏ رسم‏ي‏ ماموران نظام‏ي‏ ‏ي‏ا انتظام‏ي‏ جمهور‏ي‏ اسلام‏ي‏ ا‏ي‏ران ‏ي‏ا نشانها، مدالها
 

 • تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص

  تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص 14, اقتصاد, اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص, انرژي, اي, تحقیق, تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص, دانلود تحقیق در مورد اقتصاد انرژي هسته اي 14 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان 13ص

  تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان 13ص 13ص, آذربایجان, تحقیق, تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان 13ص, جمهوری, جمهوری آذربایجان 13ص, دانلود تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان 13ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جمهوری آذربایجان 13ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد رشد سبزیها

  پاورپوینت در مورد رشد سبزیها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رشد سبزیها, دانلود پاورپوینت در مورد رشد سبزیها, رشد, رشد سبزیها, سبزیها, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رشد سبزیها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد طرح استقرارنظام مدیریت بهره وري

  پاورپوینت در مورد طرح استقرارنظام مدیریت بهره وري استقرارنظام, بهره, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح استقرارنظام مدیریت بهره وري, دانلود پاورپوینت در مورد طرح استقرارنظام مدیریت بهره وري, طرح, طرح استقرارنظام مدیریت بهره وري, مدیریت, مورد, وري رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي

  تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي تحقیق, تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي, تهاجم, تهاجم فرهنگي, دانلود تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي, فرهنگي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • داستان و داستان نویسی

  داستانداستان و داستان نویسیدانلود داستان و داستان نویسینویسیو رفتن به سایت اصلی داستان و داستان نویسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 25 اسلاید  قسمتی…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری رهبری خدمتگزار

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری رهبری خدمتگزار پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری رهبری خدمتگزار, تحقیق, خدمتگزار, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری رهبری خدمتگزار, رهبری, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری رهبری خدمتگزار لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد صنعت جوشکاری

  پاورپوینت در مورد صنعت جوشکاری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد صنعت جوشکاری, جوشکاری, دانلود پاورپوینت در مورد صنعت جوشکاری, صنعت, صنعت جوشکاری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد صنعت جوشکاری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مقاله نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص

  13صاسلامپيشرفتثروتدانلود مقاله نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13صدرمقالهمقاله نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13صنقشنقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص رفتن به سایت اصلی مقاله نقش ثروت در پيشرفت اسلام 13ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد تمركز جرايم در بافت قديم شهرها

  تحقیق در مورد تمركز جرايم در بافت قديم شهرها بافت, تحقیق, تحقیق در مورد تمركز جرايم در بافت قديم شهرها, تمركز, تمركز جرايم در بافت قديم شهرها, جرايم, دانلود تحقیق در مورد تمركز جرايم در بافت قديم شهرها, در, شهرها,…